Kulturminne

Tingvollheimen gravfelt

Mellom moderne hus og veier finnes det fortsatt rester etter gravminner og hus fra jernalderen.

Åpent

Utendørs, tilgjengelig hele døgnet.

Avstand

Ved leden

Arkeologiske utgravninger har vist at Tingvollheimen i Tune har vært et sted med mye aktivitet i jernalderen. Her ble det funnet både rester etter gårdshus, stall og smedverksted. I dag er flere gravminner fortsatt synlig. I alt finnes det opp mot 50 gravhauger gjemt inne mellom de moderne husene på begge sider av veien. Funnene i gravene tyder på at dette kan ha vært både et høvdingsete og en forhistorisk markedsplass. Gravfeltet er tilrettelagt med informasjonsskilt.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.