Kulturminne

St. Olavskleiva

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Tre Olavsminner i Rennebu

Avstand

Leden følger kleiva

Pilegrimsleden krysser Orkla og går herfra bratt oppover til Slipran gård. Her kommer leden fra Berkåk stasjon inn på hovedleden. Ved gården flater leden ut, krysser elva Slipra og går gjennom et naturreservat før vi kommer til Olavskleiva.

Olavskleiva går bratt ned til Flå. På toppen av bakken er det fire merker i en stein, det skal være spor etter Olav den hellige, eller rettere spor etter hovene til Olavs hest. Herfra er det et flott utsyn over elva Orkla og Orkdalen. Like nedenunder ble det i 1852 startet et jernverk. Og kanskje var det nettopp Olavskleiva og sporene etter Olavs hest som ga navn til jernverket: St. Olafs jernverk. Ved verket ble det bygget masovn og skeidhus, kolhus og smier i tillegg til boliger. Forfatteren Olav Berkaak har skrevet en roman om St. Olafs jernverk, i 1953 utga han boka Snø og eld. Den handler om brytningene mellom bondekulturen og industrialiseringen. Men St. Olafs jernverk fikk ingen lang historie. Allerede i 1865 ble det nedlagt.

Oppe i lia, før vi begynner på St. Olavskleiva finner vi et naturreservat. Det ble opprettet i 1987 fordi området er så rikt på varmekjær løvskog og andre varmekjære arter. Her finner vi blant annet hassel, alm og svartor sammen med villøk, tysbast og myske.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.