Kulturminne

Søndre Spitalen og skogfinnene

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Søndre Spitalen og skogfinnene

Adresse

2123 Bruvoll, Søndre Spitalen

Avstand

Område ved leden

Søndre Spitalen ble ryddet på 1600-tallet, av «Ole finne» men han bygslet fra inspektøren på Eidsvoll Jerverk. Kongens allmenning i Stange lå nemlig innenfor den 4 mils «cirkumferens» som ble disponert av verket. – Både jernverket og kongens fogder beskyttet finnene mot bygdefolket, som ikke likte finnenes svedjebruk og jakt i de skogene som de selv regnet som sin allmenning.- Det kom også til voldelige konflikter omkring finneplassene. I 1699 brente bygdefolk fra Romedal ned to finneplasser en mils vei nord, og øst for Spitalen, og Erik finne ble skutt og drept. Men i Spitalen bodde det finner til langt utpå 1700-tallet.

Spitalen og 2. Verdenskrig
Under kampene mellom norske og tyske styrker ved Strandlykkja 14. – 17. april 1940 flyktet sivilbefolkningen opp til Spitalen. Seinere gikk det flyktningeruter både fra Strandlykkja og Espa stasjone forbi Spitalen mot Sverige. Dessuten rømte flere russiske krigsfanger fra togene på Morskog-strekningen og vandret østover mot Sverige. Nazistene arresterte mange Stangesokninger for ha hjulpet flyktninger og russere, og flere døde i tysk fangenskap.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.