Kulturminne

Pildalen

Pilegrimsleden går her gjennom et mangfoldig landskap med spennende geologi

Avstand

Ved leden

Området er en del av Oslofeltet som er geologisk enestående i Norge. Bergartene har opprinnelse i tidligere hav og typisk for distriktet er også de sterkt foldete kalk- og skiferbergartene. Karakteristisk i landskapet er der tre toppene Sølvsberget, Brandbukampen og Buhammeren som er rester etter tilførselsrørene til vulkaner som var aktive for om lag 250 millioner år siden.

Området er i nasjonal sammenheng regnet som spesielt verdifullt. Kulturlandskapet her byr på beitemark, dyrka mark, spredt bebyggelse, tjern og et stort biologisk mangfold.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.