Kulturminne

Olavskjølla

Ligger langs Østerdalsleden
En kilde med historie fra pilegrimstradisjonen og katolsk tid

«Olaskjølla», Olavskilden i Vingelen har historie knyttet til Olav den Hellige.
Det er funnet ca 50 Olavskilder I Norge, seks av dem i Hedmark. Kildene ligger oftest ved gamle pilegrimsveger og er sterke vasskilder som ikke tørker ut. Noen har samme temperatur året rundt og fryser aldri.

Folk mente at Olavskildene hadde helsebringende kraft. Sagnet sier at de gamle i Vingelen ville drikke vatn fra «Olaskjølla» når de lå sjuke og visste at de snart skulle dø.

Kilden i Vingelen lå på jordet utafor garden Ousta i Vingelsgarden. I dag er dette jordet grøfta og oppdyrka. Nedafor Ousta er det murt opp en liten brønn og satt opp ei informasjontavle om kilden og om pilegrimsrutene i Nord-Østerdal.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.