Kirke

Nord-Sel kirke

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Bygget i 1932 i bygdas gamle sentrum: Sel.

Nettadresse

www.sel.kirkene.net

E-post

post.sel@kirken.no

Telefon

+47 61 20 90 50

Postadresse

Storgata 21, 2670 Otta

Avstand fra leden

Ved leden

Åpen

??

Navnet Sel betyr stille og kommer av at her roer Gudbrandsdalslågen seg ned og renner stille videre langs Selsvollene. Tidligere var dette sentrum i bygda, her hvor den gamle ferdselsveien fra vest møter hovedveien fra Oslo til Trondheim. I dette gamle veikrysset ligger Nord-Sel kirke.

Fra tidlig middelalder sto den en stavkirke her, den var viet til Olav den hellige. Kirken var etter hvert så dårlig at den i 1630 ble erstattet av en ny. Men utover på 1600-tallet fikk stedet konkurranse av kobberverket som ble etablert i sørenden av Selsvollene, på Selsverket. Verket vokste og ble stort og i 1738 fikk de tillatelse til å flytte kirka fra Sel og ned til verket. Fra 1738 og i nær 200 år var det ingen kirke her, men i 1932 ble Nord-Sel kirke bygget.

Inne i Nord-Sel kirke er det altertavlen fra 1681 som skiller seg ut. Den er skåret i en stil som kalles bruskbarokk av en treskjærer fra Vang på Hedmarken; Johannes Skråstad. Men Skråstad var ikke alene i dette arbeidet, han hadde med seg en ung læregutt ved navn Magnus Berg. Berg skulle bli den fremste norske kunstneren på slutten av 1600-tallet og inn på 1700-tallet, men det er det få som kjenner til. Han ble oppdaget i 1685 da kong Christian 5 var på sin norgesreise og besøkte Sel. Han ble ansatt ved kongens hoff i København som maler og elfenbenskjærer. Mange av hans arbeider kan i dag sees i Rosenborg slott i København.

På kirkegården er det et eget gravfelt for engelske soldater som falt i området under 2. verdenskrig.

Utenfor kirkeporten står en skulptur av Kristin Lavransdatter. Det er laget av Kari Rolfsen og er fra 1982.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.