Kulturminne

Hoff Middelalder steinkirke og prestegård

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Middelalderkirke ved Lena på Østre Toten. Hoff var og er hovedkirken på Toten, vakkert beliggende i et rikt jordbrukslandskap. Opprinnelig bygd som basilika, senere ombygd til langkirke. Bemerkelsesverdige figurer er murt inn i ytterveggen. Interessant samling malerier av kirkens prester. Stor og velholdt kirkegård. Prestegården med kulturhistoriske byggninger og en vakker prestegårdshave rett nord-øst for kirken.

Nett

http://www.ostre-toten.kirken.no

E-post

Bygdestua@outlook.com

Telefon

+47 41 31 42 39

Avstand

Ved leden

Kirke og kirkegård fra middelalder. Den første trekirka her ble bygd like etter 1021. Dagens steinkirke fra 1175–1200–tallet er en romansk basilika tilegnet St. Andreas og er ombygd⁄restaurert fire ganger.

Hoffsvangen er totningenes eldgamle tingplass og kultsted. Jmf offergroper på kirkegarden vest for kirka. Senere kom hovet, derav navnet Hoffsvangen. I middelalderen var stedet senteret i Østre Toten.

Hoff kirke var en tredingskirke i Hardafylket sammen med Nicolaikirken på Gran og Norderhov kirke. 12 gravrøyser og 3 gravhauger vitner om tidlig bruk av området. I 1021 hadde Olav den Hellige et møte med bøndene her, kristenretten ble innført, og kongen befalte at det skulle bygges kirke på stedet. Allerede omkring 1200 ble Hoffkirka tredingskirke, i likhet med Nikolaikirka på Granavollen, og dagens vakre kirkehus i stein ble reist. Her er kommunens milestein plassert. På Hoffsvangen finner du i dag menighetssenter med kirkelige kontor, servering og stillerom. Hoff prestegård er fredet og inneholder bl.a. en steinkjeller fra middelalderen, hovedbygning fra 1730, badstue fra 1789, stabbur fra 1844 og en forpakterbolig.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.