Kulturminne

Majors-Alm

Gården Øvre Alm kalles Majors-Alm og er en av de større gårdene på Tingelstadhøgda

Her passerer Den Bergenske Hovedveg og Pilegrimsleden rett på utsiden av gårdstunet. Gårdsbebyggelsen på høyden, som er omgitt av store, åpne jorder og beiter med husdyr, gjør dette til et sjeldent vakkert landskapsbilde.

I 1744 kjøpte major Jacob Andreas Riis gården Øvre Alm. Senere overtok sønnen major Michael Riis gården. Det er etter disse to majorene gården har fått navnet Majors-Alm. Jacob Andreas Riis var en velstående mann og på midten av 1700–tallet eide han andel i fire av Grans kirker. Han kjøpte seg en egen kirkestol i Nicolaikirken og Tingelstad gamle kirke, dvs. at han kjøpte førsterett for sin familie til å sitte på en bestemt benk i kirka. Kirkestolen i Tingelstad gamle kirke fins der ennå og kalles Almstolen. I Tingelstad gamle kirke henger en modell av et seilskip med navnet til majorens kone. Det sies at dette var en gave til kirken i anledning hans datter Christianes dåp i 1741.

Michael Riis var en eier som var villig til å ta i bruk sin tids moderne jordbruksmetoder som grøfting og å dyrke nye vekster. I 1802 forteller Michael Riis at han de siste sju år har fått gravd 800 meter grøfter og bygget 126 meter steingjerde på eiendommen. Langs Kongevegen er det plantet en allé med 69 løvtrær. Gården har nytt fjøs med plass til 35 nautdyr og til gården hører også 14 husmannsplasser, en frukt- og urtehage og et lite teglverk hvor det produseres takstein til eget bruk.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.