Kulturminne

Majersteinen

Majersteinen ligger på jordet til Majer gård som ligger øst for Skjefstadgårdene etter kryssing av riksvei 73 i Østre Toten kommune.

Til Majersteinen knytter det seg et sagn. Trollet i Tjuvåskammen kastet steinen i raseri da han hørte kirkeklokkene i Hoff kirke, men steinen gikk i bakken før den nådde fram. Kirkeklokkene fortsatte å ringe, og trollet kastet da en ny stein som havnet på jordet i Nordlia på Steinslijordet. Sagnet kan være overført fra fortellingen om Olav den helliges kamp med trollene. Majersteinen blir kalket hver vår for må unngå at det skjer ulykker med buskapen på gården. Denne skikken er en fruktbarhetskultur fra førkristen tid.

Om området: Øst for Pilegrimsleden gjennom Lena ligger Risdalen, en trang og frodig oase omgitt av åkrer, tre ulike edelløvskogstyper, stort artsmangfold med rikt planteliv og en meget høy hekkebestand av fugl.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.