Kulturminne

Løkken Verk

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Foto: Hans-Jacob Dahl
Gruvesamfunn med egen jernbane

Nettadresse

www.oi.no

E-post

post@oi.no

Telefon

+47 72 49 91 00

Postadresse

Torfinn Bjørnaas plass 2, 7332 Løkken Verk

Avstand

Ved leden

Åpen

Museet er åpent ma-fre 10-15, lø-sø 11-17

Navnet Løkken er hentet fra en gård som lå på stedet da kobberet ble funnet i 1652. På folkemunne kalles stedet gjerne Løkken, men det offisielle navnet er Løkken Verk.

Orkla industrimuseum ivaretar i daghistorien til verket og ligger på leden i sentrum av Løkken Verk.

Malmforekomsten på Løkken Verk var opprinnelig på omtrent 30 millioner tonn, og var den største forekomst av kobberholdig svovelkis som er funnet i Norge. Det var gruvedrift i området i 333 år, fra 1654 til 1987. Fram til 1844 ble det tatt ut kobber, med røsting og smelting av kobbermalm (se Svorkmo smeltehytte). I 1851 ble driften lagt om til å ta ut svovelkis som ble eksportert som råstoff til svovelsyreproduksjon.

Produksjonen av kis ble stoppet i 1853 og ikke gjenopptatt før i 1891. I perioden 19311962 ble det produsert elementært svovel og kobbermatte etter «Orkla-prosessen» av kobberholdig kis. Denne virksomheten foregikk i smelteverketThamshavn, og kisen ble transportert med Thamshavnbanen.

Thamshavnbanen ble åpnet i 1908 og er den eldste elektrifiserte jernbanestrekningen i Norge. Banen går på strekningen Løkken verk til Thamshavn like utenfor Orkanger. Banen ble bygget for å frakte svovelkis fra Løkken verk til utskipingshavnen Thamshavn. Men den drev også med gods og persontrafikk i samtrafikk med dampskipet Orkla som trafikkerte Trondheimsfjorden til Trondheim.

Banen er siden 1983 drevet som museumsjernbane, først på strekningen Løkken verk – Svorkmo, men fra 2002 utvidet til å gå ned til Bårdshaug i Orkanger. Togmateriellet er det samme som ble brukt i banens driftstid. Banen ble fredet i 2013.

Gruvedriften ble fra 1904 drevet under navnet Orkla Grube-Aktiebolag, som senere ble det store industrikonsernet Orkla. Fremdeles pleier Orkla å sende nyansatte på studietur til Løkken for å lære om det som er grunnlaget for bedriftens historie.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.