Kulturminne

Kirkegård med tufter etter tidligere stavkirke. Noe avstand fra leden

Grinaker kirke ble antagelig oppført tidlig på 1100–tallet. Opprinnelig var kirken en mindre stavkirke. Kirken ble senere utvidet til en korsformet kirke med klokketårn. Kirkegarden har også hatt flere innganger, antagelig med mur i stein og med overbygde portaler. Kirkegården ligger på gården Grinakers grunn og er omgitt av en vakker steinmur. Tuftene etter stavkirken er markert. Hver sommer holdes her friluftsgudstjeneste.

Grinaker kirke var en såkalt gavekirke, det vil si at den helt og holdent ble holdt ved like av frivillige gaver som ble lagt i offerblokken. Gavene var ofte gitt som ønske om oppfyllelse av en bønn eller som en realisering av et løfte, gitt under en eller annen vanskelighet eller fare. Kirken var ei sognekirke som hadde plass til i overkant av hundre personer.

Den siste gudstjenesten ble holdt i denne kirken den 10. mai 1866. Kirken ble revet året etter, da den var for liten etter loven. Denne loven vedtok i 1851 at kirkene skulle romme en viss del av befolkningen i sognet. Etter et visitasmøte i 1858 ble det erklært at samtlige kirker i Gran var for små. Siden Grinaker kirke var dårlig vedlikeholdt ble det bestemt å bygge en ny kirke. Den fikk navnet Tingelstad kirke og stod ferdig i 1866, denne kirken ligger ca. en kilometer sør for stavkirketuftene.

Grinaker kirke hadde svært rikt inventar. Det aller meste ble flyttet over til Tingelstad "nye" kirke i 1866. Der befinner det seg prekestol, døpefont, korbueportbekroning og to store, flankerende trefigurer. I tillegg finnes altersølv, lysstake, messehagl, en stol, utstyrkiste og den store kirkeklokka i Tingelstad kirke. En prekestol fra 1600–tallet ble overtatt av Bønsnes kirke på Ringerike lenge før kirken ble revet. Ei altertavle fra 1600–tallet står i Sørum kirke i Bjoneroa. Mesteparten av inventaret som ikke kunne brukes i andre kirker ble sendt til det som i dag er Kulturhistorisk Museum i Oslo. Grinaker kirke står i en særstilling blant de mange kirkene som ble revet i forrige århundre, siden så og si alt inventaret ble flyttet i ei tid da så mye ble ødelagt. Bygningsdeler fra Grinaker kirke ble gjenbrukt hovedsakelig til å bygge låve på Tingelstad klokkergard. Noen materialer ble også brukt til uthus på andre garder i bygda. Staver (stolper) ble brukt til åkerruller. Låven på klokkergarden kalles i dag Klokkerlåven.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.