Kulturminne

Jar Gård

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Gårdstun med to 16-1700-tallshus

Adresse

Jarveien 6, 1358 Jar

Åpent

Gårdsbygninger er ikke åpne for besøkende

Navnet går tilbake til middelalderen og er også nevnt i biskop Jens Nilssøns visitasberetning fra 1594. Gjennom gårdens lange historie har den blant annet vært eid av familiene Anker, Wedel Jarlsberg og Løvenskiold.

Siden 1920 har store deler av gårdsbruket vært utparsellert til boliger, men de gjenværende husene på gården har vernestatus og eksisterer fremdeles.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.