Kulturminne

Hulveg ved Knallen

Ligger langs Romboleden
Fra Knallen går pilegrimsleden bratt nedover og her møter vi spor etter en gammel hulveg.

Pilegrimsleden følger så den gamle ferdselsvegen helt ned til Løvøya. En hulveg er en veg som ligger senket i forhold til det omkringliggende terrengets overflate. Senkningen i terrenger er U-formet i tverrprofil. Senkningen står i forhold til den ytre bredden og skilles blant annet fra grøfter og erosjonsspor ved forholdstall. Den ytre bredde delt på dybde i hulveger har forholdstall større eller lik 2.

Det bør ikke brukes sykkel i hulvegen da det lett blir slitasjeskader.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.