Kulturminne

Hulveg ved Jevanol

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Hulveg ved Jevanol

Adresse

2320 Furnes

Avstand

Ved leden

Jevanol – Stor-Ihle
Området Stor-Ihle – Jenavol er et område med kalkrik jord og svært gammel bosetting. En rekke gravhauger ligger i området og det er gjort funn fra eldre jernalder og vikingetid. Kongevegen gikk nedom her, og på Stor-Ihle var det skysstasjon fra 1675-1769.

Hulvegen: Ved nordre-Jenavol ligger Brattbakken, en hulveg som har fått stå urørt i mange generasjoner og som er en del av den gamle Kongevegen. En hulveg (link) er skapt av hest og ryttere som over lang tids bruk har gravd seg ned i bakken. Regnvatnet har skylt bort finmassene i bratt terreng og hulvegen blir spesielt tydelig. Her kan man få en følelse av middelalderens vegstandard!

Ved Sandtjernet nærmere Brumunddal passerte vegen et fuktig område, og der skal det i følge tradisjonen være kavlebruer. Det ble da lagt trekavler på tvers av vegen slik at man kunne gå og ri noenlunde trygt og tørrskodd på vegen. I dag er disse overgrodd og borte.

Både historien om kavlebruene og hulvegen forteller at ferdselsåren her er svært gammel og at pilegrimene sikkert har trasket her.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.