Kulturminne

Hov gård

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Hov gård

Adresse

Kirkebakken 7-9
2337 Tangen

Avstand

Nær leden

Gården ble fast bosatt en gang i yngre jernalder (400-1000). Som navnet sier, kan det ha vært et offersted her i før-kristen tid. I kristen tid var det kanskje en kirke på Hov, siden en kirkeklokke er funnet nedgravd i nærheten. Sagnet sier at det var for å berge den fra den svenske hæren som plyndret alt på sin veg fra Hamar til Oslo i 1567. Det svært tidlige årstallet på klokken, år 1040, øker ytterligere mysteriet, da klokken ser ut til å være laget atskillig seinere. Dessuten skal 17 menneskeskjeletter være funnet rett ved tunet. Det er gjort flere funn helt tilbake til steinalderen.

Hov har også en geologisk interessant plassering, da gården ligger ved enden av den 10 km lange «Tangen-eskeren»: En grusrygg fra Romedal og hit som er avsatt av en breelv under isen. Det var denne breelven som dannet «Olavskilden», ved at vannet roterte harde steiner i den mykere berggrunnen.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.