Kirke

Hole Kirke

Kirke/kirkested fra middelalder. Hole er et av de gamle prestegjeldene med prestegård og ligger sentralt i det gamle kulturlandskapet på Ringerike. Som sådan var den også valgkirke forut for valg av utsendinger til grunnlovsforsamlingen 1814. Kirkebygget består i dag av to deler: Den gamle middelalderkirken i vest (brukes bl.a. som kapell) og den moderne kirken som ble bygget opp etter en brann i øst. Kirken er et praktbygg, reist i lokal ringerikssandstein. Utvendig i østgavlen en nisje med en statue av Den gode hyrde. Pilegrimsleden gjør en liten sving for å komme bortom kirken.

Nett

http://hole.kirken.no/

Hole kirke ligger i Hole sokn i Ringerike prosti. Kirken ble bygget i middelalderen som en langkirke i stein, og den ble senere utvidet. Etter en brann i 1943 sto kun den middelalderske delen av kirken igjen. Kirken ble deretter gjenoppbygd og sto ferdig i 1950. Av den opprinnelig romanske steinkirken står kun skipet tilbake, og denne delen tjener i dag som kapell - med dør inn mot kirkerommet.

Hole kirke har ingen vakt eller fast åpningstid på sommeren, men den låses opp ved forespørsel/ledighet.

Kilde: www.kirkesøk.no

Foto: T. Bjørnstad/Wikipedia Commons/Public Domain.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.