Kulturminne

Hamnesodden

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Hamnesodden ligger på sørspissen av Tangen-halvøya

Adresse

Kongspartvegen 366
2337 Tangen

Avstand

5,3 km fra leden

Ytterst på Tangen-neset ligger en stor gravrøys, og det er mange slike videre nordover langs Mjøsa. De ble antagelig plassert langs hovedferdselsåren Mjøsa for å vitne om høvdingers og storbønders makt i bronsealderen. Ved graven er det satt opp ei stenbu som er åpen.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.