Grytehullsjøer ved Elstad Landskapsvernområde

For nesten elleve tusen år siden var istiden på retur, og brefronten lå over Romerikssletta. Dette skapte en løsmassegeologi som har internasjonal verneverdi.

Elstad landskapsområde ble etablert den 17. desember 1999 og omfatter et areal på 7 605 dekar. Området utgjør utkanten av Nord-Europas største grunnvannsreservoar, som ligger under Gardermoen.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.