Kulturminne

Gravrøysene i Guslundåsen

I bronsealderen ble menneskene gravlagt under store steinrøyser.

Åpent

Utendørs, tilgjengelig hele døgnet.

Avstand

Ved leden

I Guslundåsen ligger det minst fem graver fra eldre bronsealder. Disse er antagelig 3500 år gamle. Det var vanlig å plassere gravene i høydedrag, ikke så langt fra bosetningen. Da hadde man god oversikt og utsikt til hva som foregikk i bygda, også etter ens død. Bronsealderrøysene i Guslundåsen er ikke like flotte som de en gang var, men er fortsatt synlige mellom husene.

Foto: Østfold fylkeskommune

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.