Kulturminne

Gravfelt på Velo

Gravfeltene på Velo finner man langs Pilegrimsleden og østover, like før man tar den siste oppstigningen mot Rudstoppen. Navnet Velo indikerer at dette er et gammelt helligsted; det tolkes som ve = hellig (jfr. tysk weih-) og lo = grønn slette.

Det første feltet ligger rett øst for selve leden og består av 20-30 røyser på 1-2 meters høyde. Området er tilrettelagt som et beitelandskap med sau, og en sti er ryddet for ferdsel gjennom feltet. Rundt gårdstunet på Vestre og Østre Velo finnes flere større gravhauger på 3-5 meters høyde. En gammel fegate mellom gårdene rett øst for gårdstunet på Vestre Velo er istandsatt som turvei. Ved å følge bilveien videre forbi den gamle Sorenskrivergården Østre Velo og deretter ta av skogsbilveien mot venstre kommer man til Jevnakers nest største gravrøys fra bronsealderen.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.