Kulturminne

Gran gård, prestebolig og prestegårdshage

Gran gård har gitt navn til bygda, til kirkene og til kirkesognet. Jordsmonnet her er næringsrik og lettdrenert berggrunn fra Kambro-silur og bygdene her var av de første til å blir ryddet for korndyrking. Navnet speiler derfor trolig fruktbarhet, i slekt med 'grønn' og 'gryn'. Som hovedgård i bygda var den prestegård opp gjennom århundrene. På gården finnes Steinhuset fra 1200-tallet. Gården er nå privat, Presteboligen er skilt fra, eies av Opplysningsvesenets fond. Den gamle ærverdige prestegårdshagen er satt i stand og fremstår i ny-gammel prakt.

Skålgroper, 5 sikre og 1 usikker skålgrop.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.