Kulturminne

Gårds-, frilufts- og parkanlegg

Gårdsanlegg ved Hunnselvas munning i Mjøsa. Kjent fra Middelalderen og opp gjennom tidene knyttet til industriutvikling og næringsliv i det som utviklet seg til Gjøvik by. Dagens gårdsanlegg fra 1800-tallet med park er fredet og nyttes til kulturformål og rekreasjon. Gjøvik Gårds bygninger og hage–og parkanlegg er unike anlegg av nasjonal betydning med høy kulturhistorisk og arkitektonisk verdi.

Hovedbygning oppført i klassisk empirestil (1810) med interiør fra to generasjoner 1860–1956. Brukes i dag til representasjon og omvisninger. Drengestua fra 1811 har vært brukt til bryggerhus og bakerovn. I dag er drengestua brukt til utstillinger og kafe.

Fra 1810 var Gjøvik Gård residens for glassverkseier Caspar Kauffeldt. Gården ble gitt som gave av generalkrigskommisær Alf Mjøen til Gjøvik kommune i 1952.

Gjøvik gård har et komplett hageanlegg med ei 200 år gammel historie og en landskapspark med store trær, bekkeløp og lønnelysthus som gjør stedet spesielt i kulturhistorisk sammenheng. Omvisning etter avtale med Mjøsmuseet tel: 91170500.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.