Kulturminne

Gården Tangen

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Gården Tangen

Adresse

2337 Tangen

Avstand

Ved leden

Denne nevnes først i 1770, som husmannsplass under Hov gård. I 1784 overtok den 11 år gamle Jon Iversen ansvaret for plassen da hans far døde. Ved siden av arbeidet på eget bruk og pliktarbeidet på hovedgården brukte han den ene hesten de hadde til skyss over Morskogen. Jon sprang ofte etter hesten de 7 km til Hestnes for å føre den hjem igjen. Seinere begynte Jon med handelsvirksomhet og tjente såpass at han før han var 40 år kunne kjøpe en større gård.

Før sin død i 1837 ga han Tangen til Stange menighet, for at kirke og skole skulle bygges her. Skolen kom i gang i 1847, og Tangen kirke sto ferdig i 1861.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.