Kirke

Furuset kirke

Ligger langs Gudbrandsdalsleden

Nett

http://oslo.kirken.no/ellingsrud-furuset

E-post

post.furuset@oslo.kirken.no

Telefon

+47 23629720

Adresse

Ulsholtveien 37, 1053 Oslo

Åpen

Gudstjeneste hver søndag kl. 11.00

Merk

Vannpost for pilegrimer er etablert ved kirken

Furuset kirke ligger ved et gammelt kirkestykke, der man regner med at det i middelalderen lå en kirke. Den gamle oldtidsveien fra Oslo til Nidaros går like i nærheten. Menigheten ble opprettet i 1979, og kirken ble oppført som en arbeidskirke med fasader i rød tegl for stiftelsen ”kirken bygger”. Innvielsen fant sted 2. november 1980. Kirken har 600 sitteplasser fordelt på flere rom som kan deles eller knyttes sammen ved hjelp av skyvedører. I underetasjen er de flere møterom.
I kirken henger det to gamle jernnøkler som antakelig har tilhørt middelalderkirken som tidligere har stått her. Biskop Jens Nilssøn skrev i sin visitasbok fra 1594: ”Det haffuer staaet en trækircke ve Fyrresetter i gammel tid; Den er aldelis øde oc nederbryt, saa man kand intid see til henne.” Man regner med at det var Svartedauden 1349 – 50 som var årsaken til at denne gamle furusetkirken forfalt.
Man vet ikke noe mer om denne kirken eller hvor den lå. Nøklene var til 1833 i hovedbygningen på søndre Furuset gård, da de ble overført til Oldsakssamlingen. Fra 1956 var de utlånt til direktøren for Grorud Jernvarefabrik til de ble plassert i en monter i Furuset kirke.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.