Furuberget naturreservat

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Furuberget er en kalksteinsrygg som stikker opp som en skogkledd rygg i jordbrukslandskapet.

Adresse

2316 Hamar

Avstand

Ved leden

Furuberget naturreservat er et naturreservat på 300 dekar som ligger i Hamar kommune ved Mjøsa. Berggrunnen gir gode vekstvilkår for tørkebestandig furuskog av Oslofelttypen samt kalkkrevende arter. Kalkfuruskogen i Furuberget er en av Norges største sammenhengende og har derfor verneverdi.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.