Kirke

Buvik kirke

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Den fjerde kirka i Buvika er åttekantet med prekestolen plassert over alteret.

Nettadresse

www.kirken.no/skaun

E-post

post@skaun.kirken.no

Telefon

+47 72 86 31 51

Postadresse

Skaun kirkekontor, Rådhusveien 10, 7358 Børsa

Avstand

300 m fra leden

Åpen

Den første kirka i Buvika ble bygget på Presthus omkring 1250. Det var sannsynligvis en privat gårdskirke, for menigheten hørte lenge til i Mikaelskirken på Stein, nå Byneset kirke. Den andre kirka ble bygget i 1658 på Fallet. Her sto den trygt fram til leirraset 30. juni 1728. Kirken ble ikke tatt av raset, men sto igjen på raskanten. Den tredje kirka ble satt opp i 1728. Den er egentlig ikke ny, det er kirka på raskanten, den gamle fra 1658, som ble flyttet til Kjerkhaugen. Den fjerde kirka, dagens kirke i Buvika ble bygget i 1819, den er bygget i tømmer og har form som en åttekant og er en sentralkirke.

Vi finner ikke mange åttekantede kirker i Norge. De representerer en periode i historien fra 1750 til 1850. Før det var den vanlige kirkeformen langkirken. Slik var det også fra 1850 og i hundre år framover, men etter 1950 har sentralkirken kommet tilbake.

På 1700-tallet dominerte to åndsretninger; pietismen og rasjonalismen. Begge la vekt på forkynnelse i ord, henholdsvis til religiøs vekkelse og til folkeopplysning. I kirken var man opptatt av at alle skulle høre presten godt. En måte å gjøre det på var å bygge kirken åttekantet. I tillegg gjorde man også et grep inne i mange av de åttekantede kirkene. Alteret, prekestolen og orgelet ble plassert over hverandre. For ordet var viktigere enn sakramentene. I kirkeritualet fra 1685 er ikke lenger nattverden obligatorisk del av gudstjenesten. Kirkerommet ble mer et auditorium hvor det viktigste var å høre ordet forkynt.

Buvik kirke: Alter med prekestolen over alteret. Foto: Pål Ove Lilleberg
Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.