Kulturminne

Balke kirke

Balke kirke - middelaldersk kirke trolig fra 1170. Kirken hadde i sin tid en enestående samling av legemstore helgenfigurer fra tiden etter 1250.

Balke kirke ligge i Balke sokn i Toten prosti. Kirken er en middelaldersk, enskipet langkirke i stein, og kirkebygningen ble forlenget mot vest i 1754. Syv legemstore helgenfigurer utført i tre; herunder en skulptur av Jomfru Maria og Jesusbarnet/Balke-madonnaen, fra 1260-70, befinner seg i Universitetets Oldsakssamling i Oslo. Det samme gjelder Kalvariegruppe i tre/middelalderkrusifiks fra 1260-80 og treskulptur av St. Olav fra 1260-80.

I dag er kirken kjent for sin altertavle, Mariatavlen, som er fra seinmiddelalderen. Mariatavlen er den ene av to altertavler som er produsert i Norge. Flere helgener inkludert Olav den hellige, er "avbildet" i tavlen.

I området finnes ellers gravhauger fra jernalderen, kirkegard fra middelalderen, 2 dyregraver og rester etter "Oldtidsvegen" som gikk fra kirka og ned til Sundvika. Gardene ved Balke kirke er historisk interessante. Kirke–Balke har en fredet hovedbygning, mens Vestre–Balke og Rognstad har veggmalerier av Peder Balke.

Kilde: www.kirkesok.no og www.snl.no/Balke_kirke

Foto: Dag Bertelsen/Wikimedia Commons/Public Domain.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.