Pilegrimsleden | Dovrefjell Pilgrim Center

Dovrefjell Pilgrim Center

Senteret ble etablert i 2010 og holder til på Hjerkinn. Utad tilbyr vi informasjon og veiledning til pilegrimene, innad koordinerer vi arbeidet med Pilegrimsleden i 7 kommuner fra Sel i sør til og med Skaun i nord.

Foto: Hans-Jacob Dahl

Historisk beliggenhet

Dovrefjell er et kjent og berømt fjellparti i Norge. Myter, fangst og ferdsel er ord som beskriver denne kjente fjellovergangen. Dovre nevnes i de eldste fortellingene vi har om Norge - om landets oppdagelse, om konger og underjordiske. Den siste rest av den gamle europeiske villreinstammen finnes på Dovrefjell og den har vært en viktig ressurs fra siste istid og fram til moderne tid. Og opp gjennom historien har mennesker krysset fjellet, og kort etter Olav den Helliges fall på Stiklestad ble pilegrimene en viktig del av de reisende. Sælehus ble bygget og senere fjellstuer for å gi de reisende ly for vær og vind. I tillegg til en flott natur finner du spor etter gammel fangstkultur og du går i sporene etter pilegrimer som har vandret over fjellet før deg.

Foto: Hans-Jacob Dahl

Pilegrimstilbud

Pilegrimssenter Dovrefjell gir oppdaterte opplysninger om pilegrimsleden over Dovrefjell og videre fram til Trondheim. Om du skal gå tidlig på sesongen er det særlig viktig å ta kontakt og få informasjon om forholdene på Dovrefjell. Senteret veileder i planlegging av turer, både for enkeltvandrere og for grupper. Senteret tilbyr også foredrag om pilegrimsvandring og pilegrimstradisjoner. I sesongen finner du oss i Eysteinkyrkja på Hjerkinn og har du behov for bagasjetransport har vi tilbud om det.

Senterets driftsmodell

Pilegrimssenter Dovrefjell er en selvstendig medlemsorganisasjon med eget styre. Kommuner, menigheter, overnattingssteder og pilegrimsforeninger kan bli medlemmer. Det betyr at det er medlemmene som eier senteret og som gjennom det valgte styret har ansvar for drifte. Årlige driftsmidler få senteret fra Nasjonalt pilegrimssenter som fordeler de midlene som er bevilget over Kulturdepartementets budsjett.

Samarbeid mellom mange aktører

Pilegrimssenter Dovrefjell har ansvar for Gudbrandsdalsleden gjennom følgende kommuner; Sel – fra Jørundgård, Dovre, Oppdal, Rennebu, Orkland og Skaun. Senteret har i sitt arbeid innad lagt stor vekt på samarbeidet mellom de ulike aktørene på leden. Det er etablert en ordning med kontaktpersoner i hver kommune. Disse har ansvaret for at leden er ryddet og godt merket. Det er etablert et nettverk av alle overnattingsstedene i regionen med møter for å samordne arbeidet. Senteret har også et godt samarbeid med Trøndelag- og Innlandet fylkeskommuner og med kirkene i de sju kommunene.

Hver høst inviterer senteret til Dovrefjellkonferansen, den samler alle aktørene på leden og er med på å bygge et godt nettverk mellom de som har ansvar for leden eller som tilbyr sine tjenester langs leden.

Foto: Hans-Jacob Dahl

Kommunebrosjyrer

I samarbeid med kommunene Sel, Dovre, Oppdal, Rennebu, Meldal og Skaun utarbeider Pilegrimssenter Dovrefjell årlige informasjonsbrosjyrer. Kommuneinformasjon for pilegrimer ligger i postkasser som er satt ut på hver kommunegrense. Her vil pilegrimene finne oppdatert informasjon om overnattingssteder, butikker, kirker og diverse arrangement. Vi håper at vi på denne måten hjelper pilegrimene til å finne det de trenger i hver enkelt kommune. Brosjyrene er tenkt som et supplement til den informasjonen pilegrimene finner i guidebøkene.

Ansatte

Hans-Jacob Dahl
Tlf: (+47) 924 83 147
Regional Manager

Kontaktinformasjon:

E-post:hajada@online.no
Telefon:(+47) 924 83 147
Adresse:Hjerkinnhusveien 33, 2661 Hjerkinn
Åpningstider:15. juni - 31. august: Hver dag fra kl. 10:00 - 19:00.
1. sept. - 14. juni: Ukedager kl. 09:00 - 15:00.
Merk!Pilegrimssenteret er lokalisert i Eysteinkyrkja fra 15. juni til 31. august
This site uses information capsules, also called “cookies”. Cookies is a digital footprint used as a tool by Pilegrimsleden to opitmalize the site for the users. Read more about our Privacy Policy here.
Read more about our Privacy Policy here.