Regional Pilgrim Centers

Regional pilgrim centres develop the St. Olav Ways and provide information to pilgrims within their respective regions.

What is the task of the Regional pilegrim centers?

Regionale pilegrimssentrene skal etablere nettverk med regionale aktører, og skal, i samarbeid med kommune, kirke, fylkeskommune, frivillige lag og organisasjoner, museer, m.fl., stimulere til bærekraftig reiseliv og verdiskapning med grunnlag i kultur og natur. Sammen med et stort nettverk av nøkkelpartnere er det disse som legger til rette for de gode opplevelsene langs Pilegrimsleden - St. Olavsvegene til Trondheim. Arbeidet ved regionale pilegrimsentre koordineres av Nasjonalt pilegrimssenter.

Frivilligheten og kommunen er viktige samarbeidspartnere og bidragsytere i å skape god merking og ryddig av leden.

Godt samarbeid er viktig!

Sammen med kommune, kirke, fylkeskommune, frivillige lag og organisasjoner, museer og mange flere nøkkelpartnere, jobber regionale pilegrimsentere for å stimulere til pilegrimsvandring og bærekraftig reiseliv i sine regioner. Her representert ved Pilegrimssenter Oslo som sammen med dyktige samarbeidspartnere sørger for skilting i Bærumsregionen.
Flere regionale pilegrimssentere jobber aktivt for å utvikle bærekraftig reiseliv på Pilegrimsleden. Her representert ved Pilegrimssenter Dale-Gudbrand som representerer Pilegrimsleden på reiselivsmesse i Madrid, Spania.

Du finner mer informasjon om det enkelte regionale pilegrimssenter her:

This site uses information capsules, also called “cookies”. Cookies is a digital footprint used as a tool by Pilegrimsleden to opitmalize the site for the users. Read more about our Privacy Policy here.
Read more about our Privacy Policy here.