National Pilgrim Center

National Pilgrim Centre is responsible for the public pilgrimage development in Norway, coordinating and prioritizing tasks and resources. The public pilgrim routes in Norway are meant to function as incubators for positive and sustainable development. The pilgrim routes are open for all.

Rapporter og statistikk

Hvert år produseres det rapporter og statistikker på bakgrunn av aktiviteter og tilgjengelig dokumentasjon.

Prosjekter

NPS er engasjert i både små og store prosjekter, nasjonalt og internasjonalt i samarbeid med pilegrimssatsingens interessenter.

Merking og skjøtsel

Merkehåndbok for Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim er en veileder til fylker, kommuner og merkemannskaper langs pilegrimsleder med Nidarosdomen i Trondheim som mål. Merkehåndboka 2015 - 2018 er gjeldende inntil revidert versjon publiseres.

Godkjenning og forvaltning

Nasjonalt Pilegrimssenter (NPS) er godkjenningsmyndighet for offisielle pilegrimsleder i Norge og saksbehandler nye godkjenninger etter søknad fra fylkeskommunene.

Logo og profil

Logoen er det offisielle merket til Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim. Logoen brukes til å merke og promotere de offisielt godkjente St. Olavsvegene, og er hovedelementet til Pilegrimsledens grafiske profil. All bruk av logoen skal godkjennes av NPS.

Europeisk kulturvei

NPS er "Route Management" for det nordiske samarbeidet om statusen som Europeisk kulturvei for Pilegrimsleden - St. Olavsveiene til Trondheim. Arbeidet er organisert gjennom medlemsforeninge "Association for the Cultural Route of St. Olav Ways" (ACSOW).

Ansatte

Hans Morten Løvrød
Tlf: (+47) 402 40 092
Department Director
Mattias Jansson
Tlf: (+47) 952 95 953
Product Coordinator
Are Skjelstad
Tlf: (+47) 477 70 187
Senior Advisor
Lisa Skjellfjord
Tlf: (+47) 977 29 953
Project Manager
This site uses information capsules, also called “cookies”. Cookies is a digital footprint used as a tool by Pilegrimsleden to opitmalize the site for the users. Read more about our Privacy Policy here.
Read more about our Privacy Policy here.