Pilegrimsleden | Tankeplass - kunst langs Pilegrimsleden
Cultural Heritage

Tankeplass - kunst langs Pilegrimsleden

Situated along Gudbrandsdalsleden
Per Gunnar Hagelien
Tankeplass Høgkleiva - Kunstverket: Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen Kunstverket er en tredelt skulpturell fortelling. Skulpturene er knyttet til sagn fra området og representerer på gåtefullt vis ulike sider av pilegrimens reise.

Tankeplass Høgkleiva

Tankeplass er et kunstverk som innbyr til fysisk hvile og refleksjon.

Kunstverket: Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen
Skulpturene er knyttet til sagn fra området og representerer på gåtefullt vis ulike sider av pilegrimens reise.

«Hovudet» er knyttet til retterstedet i nærheten; «Klokkeporten» til sagnet om søsterklokkene; «Falkesteinen» er vandrefalken – falco peregrinus. Om kunstverket

Den tredelte skulpturinstallasjonen i stein og bronse, «Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen» ligger like til side for Pilegrimsleden over Høgkleiva. Når disse oppleves samlet kan kunstverket leses som en fortelling om åndelig transformasjon eller en overgangsrite, blant annet med henvisning til pilegrimsvandringen og restene av bygdeborgen som ligger like ovenfor.

Prosjektet TANKEPLASS er sprunget ut av ideen om å skape naturlige stoppesteder langs Pilegrimsleden ved bruk av kunstneriske og/eller arkitektoniske installasjoner. 

Tankeplassene skal være steder som innbyr til refleksjon og kontemplasjon, hvor man kan være introvert med sine egne tanker, nyte utsikten, utveksle tanker med andre vegfarende, «tanke opp».

Kunstprosjektet vil også kunne gi oppmerksomhet og løfte fram kvaliteter og identitet knyttet til områder og ferdselsveger som har blitt forlatt til fordel for moderne infrastruktur, og bidra til å vitalisere og aktivisere kulturhistorisk sentrale områder. 

Les mer om Høgkleiva

Les mer om Tankeplass

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.