Stein Naturreservat

Situated along Gudbrandsdalsleden
I tillegg til alle kulturminnene, er deler av Steinsodden fredet som naturreservat.

Adresse

2390 Ringsaker

Avstand

Nær leden

Steinsodden er nordgrense på Østlandet for vassgro og andemat. Fuktige beitede strandenger på kalkrik grunn er en sjeldenhet i dag og er sterkt bevaringsverdig vegetasjonstyper. Utenfor Steinsodden ligger det viktigste hekkeområdet for ande – og vadefugler i Ringsaker. Pr. 1996 ble det observert 130 fuglearter i området, blant annet flere sjeldne arter. Fossilførende skiferlag og orthocerkalk dannet i jordas oldtid (kambrosilur) ligger på høgkant her og kan lett studeres.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.