Cultural Heritage

Skurva bru

Pilegrimsleden ut fra Lillehammer sentrum følger Gamleveien. Etter ca. en kilometer langs denne kommer du til Skurva bru.

Skurva bru er en steinhvelsbru bygd av Engebret Haave i 1825 for 148 spesidaler. Brua ble restaurert i 1998. Den gamle kongeveien mellom Christiania og Trondheim, som gikk her, ble på slutten av 1600-tallet utbedret fra å være kløvvei.

This site uses information capsules, also called “cookies”. Cookies is a digital footprint used as a tool by Pilegrimsleden to opitmalize the site for the users. Read more about our Privacy Policy here.
Read more about our Privacy Policy here.