Church

Ørland kirke og Austråttborgen i Ørland kommune

Situated along Kystpilegrimsleia
Ørland er verdt et besøk for å se Fosens best bevarte middelalderkirke, Ørland kirke, og senmiddelalderens Austråttborgen. Forøvrig har Ørland nydelig kystkultur å vise fram med med store vernede områder for sjøfugl og våtmark.

Det er mulig å ta rutebåt fra Trondheim til Brekstad, og herfra er det ca 1,5 km å vandre til Ørland kirke og ca. 4 km til Austråttborgen. Vandringen går gjennom vakker natur. På Brekstad er det også mulig å leie sykkel, og det er godt merkede løyper både til Austråttborgen og andre steder på Ørland.

Ørland kirke

Ørland kirke (1250-1300) er Fosens eneste intakte middelalderkirke i stein. Kirken ligger på et gammelt maktsentrum som trolig også rommet et hedensk gudehov. Ørland kirke har en rik historie, og var blant annet gravkirke for Austråtts adelige eiere. Det antas at Fru Inger og hennes datter Lucie ligger gravlagt under høyalteret.

Korvinduer, glassmaleri og alterbilde er laget av Gabriel Kielland i 1921, som også har laget rosevinduet på Vestfronten i Nidarosdomen.

Austråttborgen

Austråttborgen på Ørland kan føre sin stolte historie mer enn 800 år bakover i tid.
Som sete for høvdinger og adelsmenn har herregården vært tilholdssted for mektige skikkelser i Norgeshistorien, fra Finn Arnesson - kong Olav Haraldssons mann - via Åsulv Eriksson - hertug Skules banemann - til fru Inger Ottesdatter- reformasjonens fanebærer. Mye er tapt gjennom årene men store kulturverdier har også blitt overlevert til vår tid.
Austråttborgen startet som en privatkirke rundt 1200, men ble senere ombygd til privatresidens, antagelig under fru Ingers tid tidlig på 1500-tallet. Deretter bygges herregården ut på 1600-tallet av rikets kansler Ove Bjelke til det renessanseslottet vi møter i dag.
Inngangsporten med Bjelkeslektens våpenskjold fører deg inn til det indre anlegget.
Nedre borggård er et malerisk skue med 14 karyatider - søyler i menneskeform – som omkranser plassen. Hovedbygningen har dobbelttrapp med Norges eldste smijernsarbeid, loggia og eget kapell med fornemt inventar, blant annet 7 treskulpturer fra middelalderen.
Austråttborgen er i dag nasjonaleiendom, og det er omvisninger hele sommersesongen.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.