Pilegrimsleden | Olavskirken på Avaldsnes
Key Locations

Olavskirken på Avaldsnes

Situated along Kystpilegrimsleia
Cathrine Glette
Olavskirken fra Avaldsnes ble bygget ca. 1250 av kong Håkon Håkonson.

Olavskirken ble bygget som en del av et kongsgårdsanlegg. Tidlig på 1300-tallet gjorde Håkon Magnusson Olavskirken til kongelig kollegiatkirke sammen med tre andre kirker i Norge. En kollegiatkirke var en slags kongelige «domkirke» eller et universitet der kongen kunne utdanne sine egne kongetro prester og rådgivere. Kirken ble viet til Olav den hellige, Norges store helgen og «evige konge». Med dette markerte kong Håkon båndene bakover til den legendariske helgenkongen. Olavskirken hadde trolig relikvier knyttet tilhelgenkongen, og ble en viktig pilegrimskirke.

Olavskirken er bygget i unggotisk stil. Et typisk kjennetegn på denne stilen er de spisse buene øverst på vinduer og portaler Olavskirken på Avaldsnes har typologiske trekk som plasserer håndverkerne i bergensmiljøet. Profilene vi finner på Olavskirken er karakteristiske for tiden mellom 1250 og 1280. Det er mulig Håkon Håkonsson i sine byggearbeider benyttet byggmestre fra byggemiljøet ved Westminster Abby
i London.

This site uses information capsules, also called “cookies”. Cookies is a digital footprint used as a tool by Pilegrimsleden to opitmalize the site for the users. Read more about our Privacy Policy here.
Read more about our Privacy Policy here.