Cultural Heritage

Nesvangen

Situated along Østerdalsleden
Åmøtet mellom Glomma og Rena-elva er Åmot kommunes tusenårssted

Nett

http://www.amot.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/pilegrimsleden/PublishingImages/1%20Nesvangen%20-%20R%C3%B8d.pdf

Adressse

Rena ved Åmot

Her starter den nymerkede Østerdalsleden som møter pilegrimsleden fra Trysil ved Pilegrimssteinen i Rendalen.

Pilegrimer i middelalderen møttes også her. Like i nærheten finner vi Pilegrimsskjæret - et viktig veimerke for pilegrimer til Nidaros. Her lå et gammelt sundsted.

This site uses information capsules, also called “cookies”. Cookies is a digital footprint used as a tool by Pilegrimsleden to opitmalize the site for the users. Read more about our Privacy Policy here.
Read more about our Privacy Policy here.