Key Locations

Kvernsteinparken i Hyllestad kommune

Situated along Kystpilegrimsleia
Foto: Espen Mills
Kvernsteinsparken i Hyllestad er Nord‐Europas og Noregs største steinbrot frå vikingtid og mellomalder.

Steinbrota er også eit av landets største kulturminner i utstrekning. I hundretal steinbrot jobba det steinhoggarar som laga eit industrilandskap prega av bratte brotveggar, djupe hol og store skrotmasser.

No ligg dei fleste brota i tett skog og under tjukke lag av mose. Dei er ikkje lette å sjå, anna enn brota i Kvernsteinsparken som er rydda. Det vart ikkje berre hogd kvernstein i Hyllestad. I nokre brot vart det hogd kross, og fleire av steinkrossa ein finn langs vestlandskysten er hogd i Hyllestad.

Diverre er ikkje nokre av krossbrota tilrettelagt for publikum per april 2020, men eit krossbrot som ligg nært Kvernsteinsparken er beskreve i informasjonsheftet som dei besøkjande i parken får utdelt. www.kvernsteinsparken.no

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.