Accommodation

Kongsgarden på Lygra

Situated along Kystpilegrimsleia
Lygra er ein av storgardane i Nordhordland og var truleg ein av kongsgardane til Hårfagreætta i rikssamlingstida.

Garden ligg på øya Luro i Lurefjorden. Denne øya er om lag fire kilometer lang og opptil 800 meter på det breiaste. Grøderike lausavsetningar har skapt det gode jordbruks-landet. På Lygra er det gjort ei rekkje gravfunn frå jernalderen, som vitnar om at staden har vore eit lokalt maktsentrum.

https://www.muho.no/lyngheisenteret

Det store gravhaugfeltet på gården vitner om at Lygra allerede i oldtiden var et attraktivt sted for mennesker å slå seg ned. Sagaen forteller at Lygra var en gammel kongsgård og Olav den hellige holdt ting her for 1000 år siden. Senere var Lygra krongods helt fram til bøndene selv overtok gårdene.

https://www.lygragjestegard.no/

Lygra gjestegard