Key Locations

Kinn kirke i Kinn kommune

Situated along Kystpilegrimsleia
Foto: Knut Magne Nesse
Den vakre Kinnakyrkja er ei av dei eldste steinkyrkjene i Noreg, bygd truleg først på 1100‐talet, og er eit kulturminne av internasjonalt format. 

Legenda vil ha det til at Kinna‐kyrkja er bygd på den verharde vestsida av øya fordi det var her ei gruppe som tilhøyrde flokken som rømde frå Irland saman med St. Sunniva, slo seg til her (sjå Selje kloster og Sunniva‐legenden).

Ein av båtane som la ut frå Irland i Sunniva sitt fylgje, dreiv i land på Kinn. Her er det, på same vis som på Selja, ein steinhellar som heilagmennene skal ha søkt ly i. Hellaren heiter Byrjehellaren, og her finst merke etter ein bygning. I fjellet like ovanfor Kinna‐kyrkja ligg Bornihellaren. Borni skulle vere systera til Sunniva.

Legenda om Borni og slektskapet med Sunniva gjorde truleg Kinn til eit pilegrimsmål i mellomalderen. Kinn kyrkje er open på sommarstid.

www.kinn.kyrkja.no

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.