Cultural Heritage

Jutulkjerka

Situated along Østerdalsleden
Pilegrimsleden passerer to huler som lokalt kalles Jutulkjerka og Jutulstuggu.

Jutulkjerka og Jutulstuggu er to huler kjent og brukt av mennesker i mange hundre år. Gerhard Schøning beskrev dem i 1775, som mente de ikke var blitt dannet på naturlig vis. Trolig har de blitt dannet naturlig, men utvidet av menneskehand. Den lengst i sør kaltes Jutulstuggu, mens den høyest mot nord kaltes Jutulkjerka.

This site uses information capsules, also called “cookies”. Cookies is a digital footprint used as a tool by Pilegrimsleden to opitmalize the site for the users. Read more about our Privacy Policy here.
Read more about our Privacy Policy here.