Key Locations

Hitra med Dolm middelalderkirke og Hopsjø Handelssted

Situated along Kystpilegrimsleia
Hitra er en av Norges største øyer, og øya har mange historiske kulturminner og severdigheter. I dag er Hitra et viktig knutepunkt for utvikling og drift av oppdrettsnæringen innen havbruk.

Dolm middelalderkirke

Dolmsundet ligg som en øst-vestgående kanal mellom Dolmøya og «fastlands»-Hitra. På begge sider av dette sundet finnes det store mengder kulturminner helt tilbake til steinalderen og inn i mellomalderen og nyere tid. Nærmere hundre boplasser fra steinalderen er registrert, samt et lignende antall gravminner fra jernalderen. Flere gravrøyser fra bronsealderen er også påvist.

Fra middelalderen (ca. år 1000 - 1537) kan Dolmsundet skilte med hele to kirkesteder, Dolm og Undås. Dolm middelalderkirke står her fremdeles, og er en av de eldste bygningene som fortsatt er i bruk på Trøndelagskysten. Undås kirke er for lengst borte, og bare stedsnavnet avslører kirkestedet i dag. Dolm var hovedkirke på Hitra helt fram til den brant i 1920. Den ble vigslet på nytt i 1992, og kirka med omgivelser framstår i dag som en perle i landskapet.

Det gamle kulturlandskapet rundt Dolm kirke er godt egnet for turgåere og flere plasser er merket med informasjonsskilt.

Dolmsundet er skilt ut som et spesielt verdifullt område, og fylkeskommunen har flere steder foretatt skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner i mindre skala langs sundet. Det er også gjort flere tiltak for å kunne bruke kulturminnene her i kommersiell sammenheng. Det er bl.a reist en kopi av et langhus fra jernalderen etter ei utgraving på 1990-tallet. Dette ligger midt i en kulturminnepark med boplasser og gravplasser fra førhistorisk tid, og driftes av Dolmsundet Hotell.

Handelsstedet Hopsjø

Rett over sundet fra Dolm kirke finner vi Handelsstedet Hopsjø med historie tilbake til 1700-tallet. Her finnes kanskje den eldste bevarte kramboden i Norge, der det er mulig å kjøpe souvenirer, gammeldags godteri og lokalt kunst- og håndverk. Pakkhuset på handelsstedet er gjort om til restaurant med vekt på drikke og mat med lokal tilknytning. På brygga finner vi også en samling fra hvalfangerens storhetstid med gjenstander og bilder fra hvalstasjonen på Hestnes.

Kystlaget Nattseilerne har base på Hopsjø. Nattseilerne tar vare på gamle trebåter, og er med på å bevare kystkulturen.

Kystmuseet på Hitra

Museet har en flott historieopplevelse fra gammel kystkultur frem til dagens moderne kystkultur. Absolutt verdt et besøk.

https://kystmuseet.no/

Kystmuseet på Hitra

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.