Cultural Heritage

Graverholtet

Tydelige sirkler av reiste steiner, slik man ser ved Graverholtet i Råde, har vært opphav til mange teorier. Sterkest av dem er at dette har vært gamle tingsteder, hvor bøndene har samles for å dømme, lage lover og ordne opp i samfunnsmessige problemer.

Åpent

Hele året

Avstand

Ved leden

Dette er grunnen til at slike steinsettinger ofte kalles «dommerringer», og teorien om at disse representerer forhistoriske tingsteder finnes over hele landet. Teorien er ofte støttet opp under at steinene i ringen ofte er å finne i oddetall. Selv om teorien er utbredt, er ikke arkeologene helt enig. Ofte finner man nemlig flatmarksgraver under sirklene. Ved steinringene på Graverholtet kan du lese mer om hvordan det var å være barn i jernalderen. Pilegrimsleden går gjennom gravfeltet. Steinringene er tydelige i terrenget.

Foto: Østfold fylkeskommune/Ida Charlotte Wendel

This site uses information capsules, also called “cookies”. Cookies is a digital footprint used as a tool by Pilegrimsleden to opitmalize the site for the users. Read more about our Privacy Policy here.
Read more about our Privacy Policy here.