Funn av moelvtillitt (like nord for Moelv)

Situated along Gudbrandsdalsleden
Dette området er fredet på grunn av forekomsten av Moelvtillitt (forsteinet morene), en bergart uten sidestykke i det geologiske Oslofeltet.

Adresse

2390 Moelv

Avstand

Ved leden

Leden går her gjennom deler av Moskogen, et mye benyttet turområde for Moelvs befolkning.