Pilegrimsleden | Døving kapell
Cultural Heritage

Døving kapell

Situated along Valldalsleden
Gammelt kirkested i Valldal

Det har stått to kirker eller kapell på Døving. Når det første kom vet vi ikke, noen mener det ble reist etter at Olav den Hellige dro gjennom dalen i 1029. Det første skriftlige belegg vi har om kapellet er fra 1589 og i 1766 får vi bekreftet at det har vært to kapell på stedet:

”Døvingen, en meget smuk Gaard, beliggende paa Søndre Side af Elven, omtrent en halv Miil fra Elve-Munden, hvor et lidet Capel, kaldet Døvings-Capel, bestandig har staaet fra de Catholske Tider, og hidindtil nogle faa Gange om Aaret været forsynet med Prædiken og Guds-Tieneste, til Beqvemmelighed for Voldalens [Valldalens] Beboere, og især for de gamle og skrøbelige, som ikke uden alt for stor Vanskelighed kan besøge den rette Sogne-Kirke. Da denne lille Kirke for nogle faa Aar siden stod færdig at falde ned af Ælde, saa at den nødvendig maatte rives ned og bygges om igien, fik Daleboerne i Sinde at bygge den større, og at flytte den længere ned til Stranden; hvilket hos den øvrige Deel af Sogne-Folket opvakte den Mistanke, at man med Tiden ville af et Capel giøre den til en Sogne-Kirke igien, ligesom den i gamle Dage meenes at have været, og foraarsagede ei aleene en viidt udseende Proces, men og en Forbittrelse i Gemytterne (…) Men omsider blev denne utidige Tvistighed ved Kongelig Myndighed ophævet og saaledes afgiort, at Capellet skulle blive staaende paa sit forrige Sted; hvilket da ogsaa nyelig er skeet, og bygningen opført af Tømmer, uden nogen betydelig Zirat eller Mærkværdighed”.

Denne nye kirken som antakelig ble bygget i 1754 fikk ikke stå på Døving så lenge. Om det skapte ny ”forbittrelse i gemytterne” vet vi ikke, men i 1812 ble den tatt ned og flyttet til Sylte hvor den var soknekirke fram til dagens kirke sto ferdig i 1863. I dag står det en bautastein her til minne om kapellet. Den ble reist under olsokarrangementet i Valldal i 2007.

Det er bare en gjenstand som er tilbake fra det gamle kapellet på Døving. Det er alterbordet. I en kilde fra 1766 omtales det slik: «et ældgammelt Alter Bord, bestaaende af en heel Steen, hvori sees et firkantet Hul med Steen-Laag over». Det er en detalj i denne beskrivelsen som bekrefter at bordet må stamme fra katolsk tid. Det er det firkantede hullet i bordet. Alle alterbord før reformasjonen hadde et slikt hull eller gjemme i alterbordet. Når et kapell eller en kirke ble vigslet, så ble det lagt ned en relikvie i alterbordet, gjerne noe fra den helgenen som denne kirken ble vigslet til. Bordet står i dag som alterbord i Sylte kirke.

Det gamle alterbordet med relikviegjemme står i dag i Sylte kirke, men kommer fra den gamle kirken på Døving.
This site uses information capsules, also called “cookies”. Cookies is a digital footprint used as a tool by Pilegrimsleden to opitmalize the site for the users. Read more about our Privacy Policy here.
Read more about our Privacy Policy here.