Church

Ås kirke

Situated along Borgleden

Foto: VikenFotoVideo

Åpen hverdager 12 – 18 i juli måned

Address

Kirkeveien 35, 1430 Ås

Nettadresse

http://as.menighet.net/

Telefon

64962340

Adresse

Syverudveien 11

Åpent

Åpen hverdager 12 – 18 i juli måned

Avstand

På leden

I 1170 ble det reist en steinkirke her i romansk stil. Kirken ble påbygget og ombygget flere ganger opp gjennom historien.

Den nåværende kirken står på et fundament av steinblokker fra den gamle. Vi kan se steiner fra den gamle kirken i gjerdet rundt kirkegården. Glassmaleriene er laget av Per Vigeland i 1930. I kirken er det en fast utstilling som viser trekk fra kirke- og menighetsliv i bygda.