Cultural Heritage

Allmannrøysa

Situated along Gudbrandsdalsleden
Påkastrøys på toppen av Hardbakken, 1210 m.o.h.

Avstand

Ved leden

Fra Dovre kirke går Pilegrimsleden opp i fjellet. Leden følger Kongevegen og passerer gårdene Tofte og Budsjord. Vandreren kommer opp på snaufjellet ved Ståkån – et navn som forteller om tidligere tiders ferdsel over fjellet og behov for merking av veien vinterstid. Fra Ståkån og innover flater det litt ut, men stigningen fortsetter mot det høyeste punktet på Pilegrimsleden mellom Dovrebygda og Fokstugu. Her heter det Hardbakken og på Hardbakken ligger det en stor røys – Allmannrøysa.

Noen tror at dette er en gammel gravrøys, men de fleste av dagens vandrere tenker at dette er et sted hvor jeg kan legge fra meg en stein. Noen har båret steinen hjemmefra andre finner den i nærheten. Felles for dem er at steinen er et symbol. Et symbol på at de under vandringen kan legge fra seg noe tungt de bærer på her på Allmannrøysa. Slik den ytre vandringen på Pilegrimsleden for mange er et bilde på de indre vandringene som alle mennesker gjør gjennom livet – slik er steinen et bilde på noe i livet de ønsker å legge fra seg.

Det har vært en teori om at det i tidligere har stått et kors i midten av Allmannrøysa. Denne teorien ble bekreftet da det ble funnet et rodekart fra 1700-tallet. Rodekartet fortalte hvilken strekning av Kongeveien gårdene nede i bygda hadde ansvar for å holde vedlike. Det går et rodeskille på Hardbakken, og det omtales som ”Korset på Harbachen”. Dette må regnes som en bekreftelse på teorien – i tidligere tider sto det et kors i Allmannrøysa og her kunne de reisende legge fra seg en stein på ferden over Dovrefjell.

Ikke langt unna Allmannrøysa ble det for noen år siden gjort et viktig arkeologisk funn. To små gjenstander som lå like ved siden av hverandre. Den ene var enden på en vandringsstav. Den andre gjenstanden var et pilegrimsmerke. På vandringsstaven var det treverk og dette ble datert til slutten av 1100-tallet. Dette funnet bekrefter at veien over Allmannrøysa og Hardbakken var en gammel middelaldervei, en pilegrimsvei for de som skulle til Nidaros. Hvilken historie det er som skjuler seg bak funnet vet vi ikke, men det er lite trolig at noen legger fra seg sin vandringsstav og sitt pilegrimsmerke frivillig.

Allmannrøysa ligger 1210 moh. Herfra er det flott utsikt. På en godværsdag kan vi se de høyeste toppene på Dovrefjell, også den høyeste av dem alle Snøhetta på 2286 moh. Litt nærmere ser vi de hvite bygningene på Fokstugu og vi ser Fokstumyra – kjent for sitt rike fugleliv. Pilegrimsleden følger Kongevegen inn mot Fokstugu. Fra Allmannrøysa er det ca. 2 timers vandring.

Allmannrøysa på Hardbakken, i bakgrunnen ser vi Snøhetta. Foto Hans-Jacob Dahl

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.