Praktisk kurs i tørrmuring

Nasjonalt Pilegrimssenter i samarbeid med Sparebankstiftelsen DnB inviterer til praktisk kurs i tørrmuring. Kurset muliggjøres gjennom midler fra Sparebankstiftelsen DNB og er derfor uten deltakeravgift.

Kursarrangør: Nasjonalt Pilegrimssenter
Sted:
Stange Almenning, Stange Kommune
Type:
Praktisk kurs / gruppeundervisning, gjennomført kurs gir kursbevis
Undervisningstid:
Uke 43
Varighet:
19-23 (24) oktober 24 oktober er for de spesielt interesserte, mulighet for å diskutere egne prosjekter med instruktør.
Pris:
Kurset muliggjøres gjennom midler fra Sparebankstiftelsen DNB og er derfor uten deltakeravgift. Et tilsvarende kurs ligger normalt sett på 6000kr. pr. pers.

Kurset skal gi en innføring i og praktisk øving i muring med naturstein, med hovedvekt på grunnprinsippene for tørrmuring og da med særlig fokus på kistemuren som her er den praktiske oppgaven. Deltakerne skal også få noe kjennskap til variasjonen i bruk av tørrmur til ulike formål, til ulike typer tørrmurte konstruksjoner og hvordan de er bygget opp.

Det blir lagt vekt på at kurset er innrettet mot praksis, og den pedagogiske metoden vil være basert på at instruktøren arbeider side om side med deltakerne, såkalt «mesterlære», og demonstrerer fremgangsmåter og teknikker. Bruk av verktøy til bearbeiding av stein vil være en del av kursinnholdet. Underveis i det praktiske arbeidet vil det være rom for å stanse opp og ta spørsmål som deltakerne eller instruktøren ønsker å lufte.


Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i tørrmuring


Kurslærer: Haakon Aase


Merk!
Begrenset antall plasser grunnet smittevern. På kurset må alle rette seg etter gjeldende regler for smittevern for å unngå korona-smitte. Ikke kom på kurset om du føler deg syk. I noen arbeidssituasjoner vil det være aktuelt å bruke munnbind. Ellers må en holde avstand og unngå sammenstimling.

Utstyr og verktøy
Det som er omtalt nedenfor, gjelder personlig utstyr og verktøy den enkelte kan ha nytte av.

Lurt å ha med seg:

Arbeidsklær
- Gode arbeidsklær, gjerne solide bukser med kneputer, hansker og vernesko.
- Regntøy og støvler med vernetå hvis været krever det.

Verneutstyr
- Hørselsvern og vernebriller er nødvendig. Man kan bruke skogshjelm med hørselsvern og visir, evt. vernebriller og hørselvern separat.
- For støv kan det være lurt å ha med støvmaske.
- Vernesko/-støvler
- Hansker etter behov

Verktøy
Alle bør ha med en liten steinhammer. Murerhammer eller smedhammer kan også benyttes.

Kursholder tar med en del verktøy, men det er fint om de som kan, tar med seg annet verktøy som eksempelvis:

- Spett, langt / kort (for en hånd)
- Slegge
- Piggsett, liten / stor
- Hullsett (dobbeltsett), lite / stort
- Meisler av ulike slag og størrelser
- Meterstokk
- Spade
- Grafse og trau
- Vater

Mer detaljert informasjon om program, beskrivelse av verktøy, detaljer om oppmøte med mer blir sendt ut til de påmeldte.

Forsikring:
Deltaker må selv holde skadeforsikring som dekker skader under kurset. Arrangør har ingen forsikring for deltakerne.

Påmelding:
Påmelding kan sendes på mail til: lisa.skjellfjord@pilegrimsleden.no

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.