Pilegrimsvandring i stillhet

Har du lyst å være med på Retreatvandring langs Tunsbergleden? Den 31. august inviterer vi til en stille vandringsdag mellom Vardåsen kirke (Asker) og Røyken kirke.

Etter oppstart i Vardåsen kirke (Asker) blir hele vandringsdagen i stillhet. Det vil gi anledning til å lytte både innover og ta inn naturen og landskapet vi går gjennom. Vårt håp er at dagen kan gi anledning til åndelig fordypning at vi kommer bedre til stede i egne liv.

Ruten vi skal gå er spesielt vakker og variert. Mange sier den kanskje er den flotteste delen av Tunsbergleden.Det gjennomgående temaet denne dagen er «Medvandring». Jesus er vår medvandrer og vi er hverandres medvandrere. Underveis vil pilegrimsprest Anna Runesson lede en utendørs gudstjeneste med nattverd.

Pilegrimsvandring gir bevegelse som er godt for både kropp og sjel. I tillegg vil vi i løpet av dagen gjøre noen enkle fysiske øvelser for økt nærvær til oss selv, naturen og det som omgir oss. Elisabeth Aasen har bred erfaring med denne type øvelser og hun vil gi enkle veiledninger. Vandringen er fra Vardåsen kirke i Asker til Røyken kirke.

Oppmøte enten på Asker stasjon kl. 0930 for felles vandring til Vardåsen eller oppmøte kl. 1000 ved Vardåsen kirke. Vandringen er totalt på ca. 17 km fra Asker stasjon (15 km fra Vardåsen kirke). Du må være i normalt god form da enkelte steder er litt bratte.

Ta med matpakke, drikke og praktiske klær.Det går tog fram til Asker stasjon. Fra Røyken stasjon går det tog tilbake til Asker hver halve time.

Alt er gratis og det er ikke påmelding.

Har du spørsmål kan du ringe Pilegrimssenter Oslo på tlf 480 52 949 eller sende epost til oslo@pilegrimssenter.no


Dagsorden

 • Kl 0930: Oppmøte med Asker stasjon. Tog fra Oslo kl 0909 er i Asker 0929. Tog fra Drammen kl 0905 er i Asker kl 0918. 2 km til Vardåsen.
 • Kl 1000: Oppmøte i Vardåsen kirke. Orientering om dagen. Samling.
 • Kl 1045: Vi går fra Vardåsen kirke
 • Kl 1215: Vi passerer Dikemark (4 km). Kort øvelse i skogen på vei til Dikemark (Stupsletta).
 • Kl 1315. Vi kommer til Småvannsbu. Matpause
 • Kl 1400: Vi går fra Småvannsbu.
 • Kl 1430: Vi feirer messe i det fri (1 km) med øvelser .
 • Kl 1515: Vi går over Blåfjell og over Svartvannsåsen ned til Vesledammen (4 km)
 • Kl 1630 Kort pause ved Vesledammen
 • Kl 1645: Vi går fra Vesledammen
 • Kl 1715: Ankomst Røyken med avslutningen av dagen. Ferdig kl 1730.