Kurs i Tørrmuring

I forbindelse med servicebuprosjektet inviterer Nasjonalt Pilegrimssenter håndverksinteresserte til gratis kurs i tørrmuring i uke 43. Kurset muliggjøres gjennom midler fra Sparebankstiftelsen DNB og kursinstruktør er den erfarne lærermesteren Haakon Aase. Fullført kurs gir kursbevis!

Kurset

Kurset er oppstarten på selve byggeprosessen av den første bua og målet er å få opp de to første veggene denne uka. Selve kurset vil derfor foregå der den første servicebua skal stå, nemlig i Stange Almenning, ca. 45 min utenfor Hamar.

Kurset vil gi en innføring i og praktisk øving i muring med naturstein, med hovedvekt på grunnprinsippene for tørrmuring og da med særlig fokus på kistemuren som her er den praktiske oppgaven.

Det blir lagt vekt på at kurset er innrettet mot praksis, og den pedagogiske metoden vil være basert på at instruktøren arbeider side om side med deltakerne, såkalt «mesterlære», og demonstrerer fremgangsmåter og teknikker.

Kurset vil gå fra mandag 19. oktober til fredag 23. oktober, med en bonusdag for de spesielt interesserte lørdag 24 oktober. Det er et begrenset antall plasser og det er påmelding i forkant.

Kurset muliggjøres gjennom midler fra Sparebankstiftelsen DNB og er derfor gratis for deltakerne. Det blir delt ut kursbevis etter fullført kursopplegg.

Påmelding skjer på mail til: lisa.skjellfjord@pilegrimsleden.no

Kursutlysning

Les den fullstendige kursutlysningen her:
Les mer

Tradisjon møter nyskaping

Servicebuprosjektet startet med et mål om å utforme og bygge 6 servicebygg langs Gudbrandsdalsleden for å møte den stigende trafikken langs leden og sikre en bedre opplevelse for vandrerne langs pilegrimsleden.

I første del av prosjektet utførte vi en idékurranse for studenter innenfor arkitektur og design og fikk gjennom dette mange spennende forslag til utforming av bygget. En av utfordringene i oppgaven var å finne en balanse mellom tradisjon og innovasjon og ikke minst skulle bygget og de tekniske løsningene være bærekraftig.

Som en del av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider ligger tradisjonshåndtverk og formidling av kunnskap om dette oss nært. Et av forslagene vi fikk inn, var en enkel hytte i stein og idéen om å sette opp servicebua som et kursopplegg i tørrmuring kom til live. Selve bygget kommer til å være en kombinasjon av naturstein og treverk og taket blir dekket av en moderne versjon av torvtaket, nemlig et sedumtak.

Nå er endelig tiden inne for å sette i gang med oppsett av den første bua og vi inviterer i den forbindelse til kurs i tørrmuring med den erfarne instruktøren Haakon Aase.

Servicebuprosjektet

Les mer om servicebuprosjektet her:
Les mer
Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.