Vil du være pilegrim i Valdres?

Organisert fellesvandring på den eldgamle pilegrimsleden gjennom Valdres

  • Relikvieskrinet fra ca. 1250 i St. Thomaskirken, til venstre originalen i Bergen Museum, til høyre kopien i kirken på Filefjel

NB: Dette er en samarbeidspartner, men ikke en del av St. Olavsvegene. Steder og leder herfra ligger ikke inne i kartet og vandringsplanleggeren på dette nettstedet.

Pilegrimsvegen i Valdres har middelalderkirker som perler på en snor. Arbeidet med organisering og nymerking startet i 2004. Vi har hatt mange vandringer siden den gang.  

Vegen går gjennom fire kommuner. Du får se seks nyere kirker, fem stavkirker, fire olavsminner, tre middelaldersteinkirker, to relikvieskrin og mange andre kulturminner. Vi går stier, skogs- og bygdeveger i vakre kulturlandskap og flott natur. Opplev Valdres i sakte tempo. Meld deg ut av hverdagen og bli med oss.

Et viktig pilegrimsmål i middelalderen var St. Thomas-kirken på Filefjell, dit vår veg går fra Hedalen stavkirke. Til St. Thomas-kirken med undergjørende kraft kom folk fra hele Sør-Norge med gaver for å få igjen helsen. Vinden fra vest blåste gjennom Valdres da sagnet om Sunniva på Selje kom over fjellet, da biskopen i Svithuns-kirken i Stavanger var vår biskop, og da Thomas av Canterbury ble skytshelgen på Filefjell. Keltisk åndstradisjon med helliggjøring av naturen var en bærende kraft i kristningen av Valdres, og levde videre her.

 

Organisert fellesvandring langs Pilegrimsvegen 23. juni – 1. juli 2017

Fredag 23. juni: Frammøte på Solheimen hotell, nær Hedalen stavkirke, på kvelden. Buss fra Oslo kl. 16 til Nes i Ådal og buss fra Fagernes kl. 17 til Begnadalen, skyss til Hedalen. Middag, presentasjon og orientering før overnatting.

Lørdag 24. juni: Fra Hedalen stavkirke langs gamle Kongevegen over Graslihøgda til Urdevassetra og Åsehytta, ny bru over Muggedøla, over Øyvasshøgda til Smørhølet og Timannsbrua ca. 21 km. Sti og skogsveg. Overnatting i gapahuk og telt. 

Søndag 25. juni: Forbi Hølersetra, Tobakkbrenn og Skar til Reinli stavkirke ca. 17 km. Sti, skogsveg og bygdeveg. Overnatting Reinli skole.

Mandag 26. juni: Gjennom Liagrenda til Sundvoll og Aurdal kirke i Nord-Aurdal, langs gamle Valdresbanen til Leira ca. 25 km. Bygdeveg og jernbanetrase. Buss til Røn. Overnatting Furulund Pensjonat.

Tirsdag 27. juni: Buss tilbake til Leira. Forbi Tingnes, der Hellig-Olav kristnet aurdølene, til Fagernes, bratt opp på Fodnesåsen, gjennom Fodnesbygda, langs gamle Kyrkjevegen og Nordsvingoto ned til Ulnes steinkirke, vestsida av Strandefjorden til Røn i Vestre Slidre ca. 23 km. Gangveg, sti og bygdeveg. Overnatting Furulund Pensjonat. 

Onsdag 28. juni: Vestsida av Slidrefjorden til Øyar kapell og Mo kirkeruin, over Einangsbrua til Tingsteinen, der Hellig-Olav kristnet slidringene, og til Maria-kirken eller Slidredomen, middelalderens hovedkirke i Valdres, ca. 12 km. Bygdeveg og gangveg. Overnatting Slidre samfunnshus 

Torsdag 29. juni: Opp til Einangssteinen, runesteinen i Gardbergfeltet, langs Slidreåsen, ned til Lomen stavkirke, videre til Høre stavkirke i Vang, langs Kongevegen til Hensåsen kirke ca. 25 km. Sti, skogsveg og bygdeveg. Overnatting Åsvang skole. 

Fredag 30. juni: Langs austsida av Vangsmjøsa med gravhauger på Leirhol, Olsholmen, kvernhusa på Vennis, gjennom Kviturda til Øye stavkirke ca. 19 km. Bygdeveg. Overnatting Øye skole. 

Lørdag 1. juli: Fra Øye kirke opp gjennom Rødalen og over fjellet langs gamle Postvegen, videre langs Otrøvatnet til St. Thomas-kirken, ca. 19 km. Sti og stølsveg. Avslutning. Returskyss til Fagernes. Overnatting ordner du selv. 

Turleder(e) og prest er med. Presten har enkle samlinger morgen og kveld og i kirkene. Turen er åpen for alle. Maks 30 deltakere. 

Pris kr. 7.000 inkl. guiding, overnatting, god mat, bagasjefrakt og følgebil. 

Opplysninger hos begge og påmelding til fellesturen til daglig leder før 1. juni: 

Styreleder Jahn Børe Jahnsen Tlf 918 17 950 Epost jbjahnsen@gmail.com

Daglig leder Trond Øigarden Tlf 950 77 558 Epost trondoi@online.no

 

Tilbud for enkeltvandrere eller private smågrupper

Hvert år går noen pilegrimer alene eller i smågrupper. Gjør det du også. Meld deg ut av hverdagen. Gjør dette til en indre og ytre vandring. Pilegrimsvegen er merket med eget symbol og skilt. Det skal være lett å finne fram. Overnattings-tilbud fra gapahuk, lavo, fjøs og småhytter til utleiehytter, pensjonat og hotell. Oversikt sendes med 30 overnattingsmuligheter og 10 dagligvareforretninger.

Guideboka ”Pilegrim i Valdres – På ny veg mellom gamle kirker”, skrevet av Jahn Børe Jahnsen, kjøpes i bokhandelen eller på turen til spesialpris kr. 200.

Velkommen på pilegrimsvandring i Valdres!

Opplysninger hos begge og påmelding til fellesturen til daglig leder før 1. juni

Jahn Børe Jahnsen
Komiteleder
Lislengen, 2918 Ulnes
Tlf  91817950
Epost jbjahnsen@gmail.com
Trond Øigarden
Daglig leder
Prestegården, 2910 Aurdal
Tlf  95077558
Epost trondoi@online.no
23.06.2017 kl. 00:00